ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
19 ตุลาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [th]
7 กันยายน 2561 ประกาศคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง เรื่อง  รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University