ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศสำนักนายก
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
26 กันยายน 2560 ประกาศสำนักนายก เรื่อง  การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 [th]
14 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักนายก เรื่อง  การอนุมัติพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
12 มกราคม 2560 ประกาศสำนักนายก เรื่อง  การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [th]
13 กันยายน 2559 ประกาศสำนักนายก เรื่อง  การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2559 [th]
20 ธันวาคม 2558 ประกาศสำนักนายก เรื่อง  การอนุมัติพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University