ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
18 ธันวาคม 2558 คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย  ที่ 1/2558 เรื่อง  การออกอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทำการประมงใหม่ให้แก่เรือประมงอวนรุนเดิมที่ถูกยกเลิก [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University