ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > คำสั่งกรมประมง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
30 มกราคม 2561 คำสั่งกรมประมง  ที่ 97/2561 เรื่อง  ยกเลิกการมอบหมายอำนาจเปรียบเทียบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [th] [en]
13 กันยายน 2559 คำสั่งกรมประมง  ที่ ๘๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง  มอบหมายอำนาจเปรียบเทียบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University