ระบบสืบค้นข้อมูลกฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง
 Search Engine of Fisheries Law and Regulations
 
==Fisheries Law and Regulations==
 
   
กฏหมายประมงและระเบียบที่เกี่ยวกับการประมง > ประกาศจังหวัด
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
9 มกราคม 2551 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
7 มิถุนายน 2548 ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
28 เมษายน 2548 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
14 มกราคม 2548 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
15 กุมภาพันธ์ 2545 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  ห้ามทำการประมงปลากะโห้ (Catlocarpio siamensis) ในเขตสมุทรสงคราม [th]
10 ตุลาคม 2528 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
31 พฤษภาคม 2528 ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
31 พฤษภาคม 2528 ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และ วิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
28 พฤษภาคม 2528 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
24 พฤษภาคม 2528 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]
7 พฤษภาคม 2528 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง  กำหนดฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง [th]

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Faculty of Fisheries ,Kasetsart University